Opću uvjeti kupnje

Bogati gad Internet stranice www.bogatigad.com mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uvjetima i pravilima. Korištenjem Bogati gad Internet trgovine obvezujete se poštivati sljedeće uvjete i pravila.

Isporučitelj naručene robe je Netbrands j.d.o.o. iz Zagreba.

Netbrands j.d.o.o. putem Internet prodavaonice omogućuje kupnju knjige Sistem Bogatog gada koji se nalazi u web ponudi. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči knjigu, popuni tražene podatke i pošalje ih uspješno kroz Narudžbenicu.

Sve cijene izražene su u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn). Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.

Netbrands j.d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Netbrands j.d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Bogati gad internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Netbrands j.d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Bogatigad.com u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta korištenja.

Korištenje usluga Bogatigad.com odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Bogatigad.com od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Netbrands j.d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.


NAPOMENA:

Netbrands j.d.o.o. ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.


SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O KUPNJI

Ovi Uvjeti predstavljaju ponudu Bogatigad.com za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom narudžbom ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Netbrands j.d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja knjige putem Bogatigad.com uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda i/ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Netbrands j.d.o.o. odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem Bogatigad.com.

U postupku narudžbe korisnik je obvezan dostaviti svoje podatke, poštansku adresu i valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za narudžbu moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Narudžbu se kreira samo za jednu osobu. Nije dozvoljeno naručivati u ime druge osobe.

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Netbrands j.d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Netbrands j.d.o.o., Radnička cesta 80, 10000 Zagreb), ili elektroničkom poštom na narudzbe@bogatigad.com, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

U slučaju ispunjenja uvjeta za jednostrani raskid Ugovora, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, neuključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Netbrands j.d.o.o., zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na način tako da korisnik ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Netbrands j.d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena i pregledana u kakvom je stanju vraćena obzirom na ispunjenje uvjeta prava na jednostrani raskid Ugovora.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Netbrands j.d.o.o., Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Netbrands j.d.o.o., uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Pošiljke poslane pouzećem neće biti preuzete.

Korisnik se moli da prije raskida Ugovora javi na narudzbe@bogatigad.com kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.


INFORMACIJE O TRGOVAČKOM DRUŠTVU:

Netbrands j.d.o.o. , Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
Adresa elektroničke pošte: narudzbe@bogatigad.com
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu, MBS 081056439
OIB: 24483688119


OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14, 110/15) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u na adresu:

Netbrands j.d.o.o.
Radnička cesta 80
10000 ZAGREB

ili na e-mail adresu: narudzbe@bogatigad.com

Pri tome ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora.

Na prigovore podnesene u pisanom obliku odgovoriti ćemo u roku od 14 dana od dana zaprimanja prigovora.

Molimo da u svom prigovoru navedete:

Ime i prezime ili naziv tvrtke
Adresa za dostavu odgovora


DOSTAVA

Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt adrese navedene u Narudžbi. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu. Dostava se vrši putem DPD-a ili Hrvatske pošte.

Za naručenu robu dostava se naplaćuje u iznosu od 25,00 kn što će biti obračunato kao dodatna stavka na vašem računu.

Rok isporuke za naručenu robu je 14 radnih dana po primitku narudžbe. Iznimka mogu biti otoci i mjesta koja ne podržavaju svakodnevnu dostavu, a gdje je dostava moguća prema rasporedu dostave.

Proizvod će biti zapakiran tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu ili dostavnicu te je dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju.

U slučaju materijalnog nedostatka postupit ćemo sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

RASKID UGOVORA

Ugovor se raskida pisanom obavješću o raskidu ugovora na način da se ispuni Obrazac za jednostrani raskid ugovora ili putem druge nedvosmislene izjave kojom izražava volju za raskidom ugovora. Kupac je obrazac ili prethodno spomenutu izjavu dužan dostaviti Prodavatelju, putem pošte na adresu sjedišta istog ili putem e-maila narudzbe@bogatigad.com.

Obrazac možete preuzeti na sljedećem linku: Obrazac za jednostrani raskid ugovora.

Ukoliko kupac podnosi nedvosmislenu izjavu putem gore navedenih mogućnosti komunikacije, potrebno je navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Ukoliko Kupac šalje obrazac elektroničkim putem, Bogatigad.com će kupca u najkraćem mogućem roku obavijestiti Kupca o primitku.


KUPOVINA

Prije nego započnete proces kupovine molimo Vas da pažljivo pročitate opće uvjete.

Za kupovinu na Bogatigad.com ne morate se registrirati.

Molimo da strogo pazite da unesete valjanu e-mail adresu, jer je e-mail glavni komunikacijski kanal između Vas i Bogatigad.com: na e-mail šaljemo ponude sa podacima za plaćanje, obavještavamo Vas o statusu narudžbe, dogovaramo vrijeme dostave itd. Molimo Vas da pazite da je e-mail adresa s kojom ste se registrirali uvijek dostupna, da sandučić nije pun i da je u stanju primiti naše obavijesti.

Za sva pitanja koja Vi imate, molimo da nam se obratite na e-mail: narudzbe@bogatigad.com .

© BOGATI GAD 2017    |    www.bogatigad.com